<< Viete že... • údajne tvorca podmienečných trestov odňatia slobody s dohľadom a prvý probačný úradník na svete /z lat. probatio – skúška/ bol bostonský obuvník John Augustus?

  údajne tvorca podmienečných trestov odňatia slobody s dohľadom a prvý probačný úradník na svete /z lat. probatio – skúška/ bol bostonský obuvník John Augustus?
  Traduje sa, že v roku 1841 sa zúčastnil John Augustus súdneho pojednávania pred Mestským policajným súdom v Bostone v trestnej veci akého obžalovaného pre výtržníctvo v opilosti. Obžalovaný nesmelo vypovedal o svojom živote. John Augustus zhodnotil tohoto obžalovaného tak, že ak pôjde do väzenia, bude pre spoločnosť stratený. Rozmýšľal ako obžalovaného pre spoločnosť zachrániť a dospel k záveru, že je potrebné takéhoto človeka viesť vo chvíľach slabosti a podať mu pomocnú ruku. Preto sa osmelil navrhnúť sudcovi, aby uznal obžalovaného vinným, avšak aby mu neuložil predbežne trest s tým, že prijme od obžalovaného sľub, že sa bude riadne správať a až v prípade, že tento sľub poruší, sudca mu určí trest a tento následne vykoná. Pokiaľ však skúške obžalovaný vyhovie, sudca sa k trestu už nevráti a trest obžalovanému už nikdy nevymerá. Veď takto postupoval už i iný bostonský sudca Peter Oxenbridge Thacker v prípade obžalovaného Jerusha Chase, ktorý bol v roku 1830 uznaný vinným, avšak nebol mu vymeraný trest, keďže prisľúbil, že sa bude riadne správať. Sudca však údajne nebol ochotný uveriť sľubu obžalovaného, pretože tento bol opilcom.  Vtedy navrhol obuvník John Augustus, že si vezme obžalovaného v takom prípade pod dohľad, bude za neho ručiť a je presvedčený, že s jeho pomocou obžalovaný v skúške obstojí.  Sudca návrhu vyhovel a obžalovaný skutočne počas určenej doby nepil alkohol, nedopustil sa žiadneho nedovoleného konania a začal tak s pomocou Johna Augusta nový život. Súd preto uložil obźalovanému symbolický trest pokuty 1 centu.

  John Augustus   povzbudený úspechom, prichádzal k policajnému súdu častejšie a so súhlasom sudcu sa ujímal starostlivosti o zločincov. Túto činnosť vykonával Augustus 18 rokov, ujímal sa mužov, žien i detí. Za toto obdobie sa venoval 2000 odsúdeným. Údajne z týchto dvoch tisícok odsúdených sa k zločinu vrátilo iba 10 klientov Johna Augusta. V priebehu svojej činnosti vypracoval Augustus celý systém zásad, týkajúcich sa mimo iného i lehôt pre podmienečné tresty. Vždy však prv, než sa za niekoho zaručil, podrobne skúmal jeho život. Svoje úsilie sústreďoval najmä na prvotrestaných a tých ktorí si takýto prístup zaslúžili s ohľadom na svoj vek a individualitu. Nie raz ručil svojim zverencom, keď uzatvorili nájomnú zmluvu, za splácanie nájomného, niekedy zložil údu i kauciu za ich prepustenie. Vypracúval objektívne správy o správaní sa odsúdených, ktorých bral pod dohľad a vytvoril si kartotéku všetkých osôb, ktoré mu boli zverené pod dohľad.

  / SAWICKI, J./LEX/: Lidé a paragrafy. Orbis, Praha, 1963, str.319 a nasl./

  JUDr. Peter Kerecman, PhD.
  advokát
  Košice