<< Viete že...


  • pred bezmála osedesiatimi rokmi vydal advokát  J. Furych knihu poviedol, v ktorej popisuje život a práci advokáta na prelome 19. a 20. storočia?

    Táto kniha /FURICH, J.: Advokátovy zápisky. F.Topič, Praha, 1929/ mimoriadne živo opisuje život a prípady českého advokáta na konci 19. storočia a začiatkom 20.storočia spolu v 20 poviedkach /napr. Sudič, Pán Paragraf, Advokát lekárom, Od súdu k oltáru, Slza atď./. Poviedky napísané s láskavým humorom a v dobovom jazyku popisujú i dnes aktuálné situácie a ľudské osudy, ktoré spoznal advokát tohto obdobia – stretávame sa tu s problémom pokútnictva, notorickej snahy súdiť sa, zaujatosti sudcov a pod. Dobový kolorit dotvárajú aj opisy reálnych drobností každodenného života vtedajšieho advokáta /napr. cesta kočom ťahanom koňmi na ohliadky a s tým spúojené podmienky, opis zariadenia a fungovania kancelárie a súdov atď./.
  • JUDr. Peter Kerecman, PhD.
    advokát
    Košice