<< Viete že...


 • pozostalá manželka predstaviteľa najznámejšieho filmového Draculu, herca menom Bela Lugusi podala v 70.rokoch 20.storočia po Lugosiho smrti žalobu proti filmovej spoločnosti Universal Pictures – výrobcovi hororu Dracula - pre porušenie tzv. merchandising rights?

  Súdnemu konaniu predchádzalo uzatvorenie viacerých zmlúv zo strany Universal Pictures s výrobcami hračiek, ktorými im Universal Pictures udelil súhlas na výrobu hracích kariet, postavičiek a iných hračiek zobrazujúcich, predstavujúcich, či obsahujúcich podobu filmového Draculu a teda aj jeho predstaviteľa – herca Belu Lugosiho. Filmová spoločnosť tak však urobila bez toho, aby na takéto konanie mala súhlas Lugosiho. Ten totiž v zmluve uzatvorenej s Universal Pictures takýto súhlas tejto spoločnosti neudelil, hoci už i v tom čase to bývalo bežnou súčasťou zmluvných dojednaní medzi producentskými spoločnosťami a hercami.
  Súd v Los Angeles žalobe pani Lugosiovej vyhovel po tom, čo  konštatoval, že došlo k porušeniu jej osobnostného práva a zaviazal žalovanú spoločnosť na finančné odškodnenie.
  /Film und Recht č.4/1974, str.271, cit.podľa: ŠVESTKA, K. a kol.: Ochrana osobnosti. Linde, Praha, 1996, str.251/
 • JUDr. Peter Kerecman, PhD.
  advokát
  Košice