PUBLIKÁCIE O HISTÓRII ADVOKÁCIE


Prednáška zo dňa 10.9.2019 v múzeu v Dolnom Kubíne – NÁVRAT


 

JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice