PUBLIKÁCIE O HISTÓRII ADVOKÁCIE


Prezentácia publikácie v Dolnom Kubíne – NÁVRAT


 

Slovenská advokátska komora vydala v roku 2013.JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice