PUBLIKÁCIE O HISTÓRII ADVOKÁCIE


Prezentácia publikácie v Rádiu Devín dňa 05.06.2014 – NÁVRAT


 
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice