<< Viete že...


  • Lawrence Ferlingetti – básnik a nakladateľ - bol v roku 1957 súdne stíhaný, pretože v edícii City Light Books vydal zbierku veršov, údajne mravne závadnú, s názvom „Kvílenie“ od Allana Ginsberga?
    Nakoniec bola vec vyriešená na základe zásady, podľa ktorej nejde o pornografiu, pokiaľ sa jedná o dielo spoločenskej inšpirácie. Sudca Horn vyslovil, že „hrubé a vulgárné výrazy nie je možné kvalifikovať ako obscénne, ak nie sú inšpirované erotickou alebo afrodisiackou rozkošou a aj máme rozhodnúť, či je nejaký text obscénny, je potrebné dať pozor a nezabudnúť, že Honny soit qui mal y pense“. Týmto klasickým výrokom chcel sudca zrejme naznačiť, že obscénnosť určitých slovných, či grafických prejavov nezálež na tom, kto takéto prejavy prednáša, ale aj na tom, kto ich vníma.
    /HAJN, P.: Jak přistupovat k nepřístojnostem. BA č.6/2007/

  • JUDr. Peter Kerecman, PhD.
    advokát
    Košice