Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
advokát
Košice