<< Viete že...


 • asi najznámejšou advokátkou v českom filme ako hlavnou hrdinkou je Advokátka Věra v rovnomennom filme režiséra Martina Friča z roku 1937? (viac)

              Hlavnou hrdinkou tejto komédie  je čerstvá absolventka práva Věra Donátová, ktorá si otvára advokátsku kanceláriu a prebera prvú obhajobu (v hlavnej úlohe Truda Grosslichtová). Film bol natočený podľa rovnomennj poviedky Vlasty Zemanovej. Film bol pred časom vydaný na DVD  nosiči Filmexport Home Video, s.r.o., Praha (www.filmexport.cz) v spolupráci s NFÚ ČR v edícii Zlatý fond českej kinematografie (špeciálna kolekcia 3 x Oldřich Nový).

              Téme účinkovania advokátov a advokátok ako postáv vo filme (v časoch 1. ČSR) - vrátane filmu Advokátka Věra - sa venuje podrobne HRUDKA, J.: Advokát na striebornom plátne. Obraz advokáta v českom hranom filme z rokov 1930 – 1978. In: Z minulosti advokacie. Zborník príspevkov z 1. konferencie o histórii advokácie. Linde, Praha, 2005, str. 127 - 140
              Zo slovenských filmov v hlavnej úlohe s advokátkou je známy film s M. Vášaryovou z roku 1977 pod názvom „Advokátka“.

  Film Advokátka Věra na DVD nosiči vydala  spoločnost Filmexport Home Video - www.filmexport.cz.

 • JUDr. Peter Kerecman, PhD.
  advokát
  Košice