Významní slovenskí advokátiJozef Kohút
/1838 – 1915/

Michal Mudroň
/1835 – 1887/

Pavol Mudroň
/1835 – 1914/

Štefan Fajnor
/1844 -1909/

Vladimír Fajnor
/1875 – 1952/

Vendelín Kutlik
/1834 – 1904/


Juraj Daxner
/23.4.1811 – 11.8.1880/

Štefan Marko Daxner
/26.12.1822 – 11.4.1892/

Samo Daxner
/4.5.1856 – 27.4.1949/


Juraj Janoška
/16.10.1882 – 23.4.1945/

Ciril Daxner
/20.7.1904 – 7.6.1945/

JUDr. Martin Mičura
/17.9.1883 – 31.5.1946/


Juraj Mičura
/18.11.1852 - 28.3.1919 /

Andrej Halaša
(SNK ALU)
/1852 – 1913/

Dusan Halaša
(SNK ALU)
/1883 – 1936/

Svetozár Miloslav Hurban Vajanský
(SNK ALU)
/1847 – 1916/

Matúš Dula
(SNK ALU)
/1846 – 1926/

Janko Jesenský
(SNK ALU)
/1874 – 1945/

Ján Baltazár Jesenský Gašparé
(SNK ALU)
/1825 – 1889/

Pavol Országh Hviezdoslav
(SNK ALU)
/2.2.1849 – 8.11.1921/

Ladislav Aranyossy
(SNK ALU)
/25.10.1846 – 8.5.1907/

Aristid Aranyossy
(SNK ALU)
/23.12.1878 – 14.10.1955/

Ivan Horváth
(SNK ALU)
/1904 – 1960/

Ján Poničan
(SNK ALU)
/15. 6. 1902 – 25. 2. 1978/

Daniel Okáli
(SNK ALU)
/9. 3. 1903 – 23. 11. 1987/

Vladimír Clementis
(SNK ALU)
/1902 – 1952/

Ivan Dérer
(SNK ALU)
/2. 3. 1884 – 10. 3. 1973/

 

Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia.