Výstava Advokácia včera a dnes

(spoločný projekt Slovenskej advokátskej komory a Univerzitnej knižnice v Bratislave)
Hlavným cieľom výstavy je informovanie širokej odbornej a laickej verejnosti o povolaní advokáta ako takom, jeho histórii na našom území, historických medzníkoch, významných osobnostiach, ktoré zasvätili svoj život povolaniu advokáta, ako aj jej súčasnej organizácii. Prirodzene, tento cieľ ani zďaleka nevyčerpáva celkový význam výstavy, ktorej centrom záujmu je advokácia. Výstava je akousi sebareflexiou, analýzou a spoločným zamyslením sa advokátov i občianskej spoločnosti na tému advokácie, aby sme sa vedeli lepšie zhostiť úloh, ktoré pred advokáciou 21. storočia stoja.

Viktória Hellenbart, podpredsedníčka SAK


Výstava postupne putuje po Slovensku, bola inštalovaná (počas jedného mesiaca):


Bratislava, Univerzitná knižnica (od 28. 10. 2014)
Košice, Štátna vedecká knižnica (od 5.12. 2014).
Žilina, Galéria M (od 29. 1. 2015)
Trenčín, Katov dom (od 4. 5. 2015,
Vranov (od 2. 6. 2015)
Sečovce (od 16. 6. 2015)
Nitra (od 5.11.2015)

Reportáž z Nitry /www.cetv.sk/Bude inštalovaná:

Prešov (od 28.1.2016)
Banská Bystrica
Trnava


Z výstavy Advokácia včera a dnes v Bratislave
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Bratislave
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Bratislave
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Bratislave
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Nitre
Z výstavy Advokácia včera a dnes vo Vranove
Z výstavy Advokácia včera a dnes vo Vranove
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Košiciach
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Košiciach
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Trenčíne
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Trenčíne
Z výstavy Advokácia včera a dnes v Trenčíne

Pamätná kniha